• Giá trị cốt lõi
 • Tầm nhìn
 • Sứ mệnh
 • Phương pháp CLT
 • Giá trị chân chính của bất cứ thành công nào cũng phải là kết quả của thiện chí và thiện chí phải được tạo dựng trên nền tảng của thiện tâm.

  Con người
  Văn hoá
  Trí tuệ
  Công nghệ
 • EDUKA nỗ lực xây dựng một môi trường học ngoại ngữ ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất, nơi người học có thể hoà nhập, học hỏi, nâng cao kỹ năng giao tiếp giao văn hoá và chia sẻ hành trình học tập với những người khác, đồng thời nâng cao trải nghiệm của bản thân. Mục tiêu lâu dài của EDUKA là đổi mới tư duy của người học khi tiếp cận với một ngôn ngữ mới bằng những sản phẩm có tầm ảnh hưởng lớn tới cộng đồng.

  “Chúng tôi học ngôn ngữ, không phải chỉ học về ngôn ngữ.”

 •  

  Tạo ra một hình thức học tiếng Anh giao tiếp mới mẻ và hoàn toàn khác biệt

   

  Cung cấp hệ thống cú điển dụng học tiếng Anh đầu tiên và duy nhất

   

  Xây dựng ý thức về giao tiếp giao văn hoá khi học ngoại ngữ

 • Phương pháp CLT (Giảng dạy ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp – Communicative Language Teaching) là phương pháp giảng dạy ngoại ngữ thông qua hình thức tương tác. Mục tiêu chính của CLT là giúp người học giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ mà họ đang theo học. Trong các hoạt động giảng dạy áp dụng phương pháp CLT, giảng viên không phải người hướng dẫn mà đóng vai trò là người kết nối và điều phối.

Đội ngũ EDUKA

team-thanh1.jpg
Lê Tử Thành
Giám đốc sản phẩm
team-trang3.jpg
Nguyễn Quỳnh Trang
Giám đốc điều hành
capital-t-1.jpg
Phạm Gia Vinh
Giám đốc nghiên cứu/phát triển
capital-t-1.jpg
Lê Phương
Giám đốc sáng tạo
team-huong.jpg
Lê Thu Hường
Chuyên viên phát triển ứng dụng
team-diep.jpg
Nguyễn Phương Ly
Chuyên viên Marketing
team-quan.jpg
Đỗ Minh Quân
Chuyên viên nội dung
capital-t-1.jpg
Vũ Thanh Vy
Thiết kế sáng tạo